O nás

Kontakty/Contacts

 

Šéfredaktor: Arnes Mašić - arnes@dzan.cz

Redaktorka "pravá ruka": Pauline Schwarz - pauline@dzan.cz

 

 

Malá, ale silná rodina, která má velkou lásku k hudbě, Hard Rocku, memorabilias a všeho, co je spojené s věcmi kolem. Začalo to dávno, ještě na území bývalé Jugoslávie, přesněji v Bosně a Hercegovině.

Punk v té době skomíral, Clash, Damned a ostatní kluci začali ztrácet dech a nová vlna New Wave of British Heavy Metalu pomalu ale jistě obsazovala rockové kluby. Vydavatelé si začali všímat zvláštní, hrozivě hlučné hudby spojované s dlouhými vlasy a litry alkoholu. Pokračovalo to první návštěvou San Francisca a objevením Hard Rock Cafe na Pieru 39, objeveni rockového cafe plného memorabilii, historie, neskutečných artefaktů pověšených na zdech, láskyplných odznáčků v limitovaných i nelimitovaných edicích, členství v Pin Collector Clubu, Pin meetingů všude různě po světe, seznámení se se skvělými lidmi od Aljašky po Surfer Paradise... Tímto webem chceme návštěvníkům pomoci vyvolat lásku k muzice, k věcem, které mohou být určitým vodítkem v životě, morálním hodnotám a smyslu života. Utéct od každodenních starostí, politických a válečných zpravodajství, která nás denně bombardují ze všech stran. A také pomoci najít kde a kdo hraje v jakém rockovém klubu, rockové výstavy, koncert apod. Vítejte ve světě, kde barva a vyznání nehrají žádnou roli, vítejte, kde jsou jen kluci a holky a jejich společná láska, vítejte do světa, kam určitě všichni patříme a kam chceme patřit, vítejte ve světe DŽANu

 

EN:

Small but strong family which has big love to music, Hard rock and memorabilias and all what is connected with it. It all started long time ago . On the territory of the ex-Yugoslavia, precisely in Bosnia and Herzegovina. At that time punk was dying, Clash, Damned and other guys began to lose their breath and the New Wave of British Heavy Metal slowly started manning clubs. Publishers began to notice strange, frighteningly loud music associated with long hair and liters of alcohol. This continued after the first visit to San Francisco and the discovery of the Hard Rock Cafe at Pier 39 - rock cafe full of memorabilia, history, incredible artifacts on the walls, loving badges in limited editions and capped editions, membership at Pin Collector Club Pin, meetings everywhere in different ways around the world, familiarization with great people from Alaska to Surfer Paradise ... With this site we want to help visitors to bring love to music to their hearts, show things that may be specific guidance in their lives, moral values and the meaning of life, to escape from everyday worries, political and military intelligence, which bombards us daily from all sides. And also help you find where and who plays in what rock club, rock shows, concerts, etc. Welcome to the world where colour and religion play no role, and welcome, where there are only boys and girls and their shared love, welcome to the world where surely we all belong to and want to be, welcome to the world Dzan

 

 

Rok 2015

Život je o reportech, různých tabulkách, daňových přiznáních, závěrečných zprávách, a nevím, co vše je třeba připravovat, abyste mohli definitivně "pohřbít" předchozí rok a dostat povolení dělat totéž i v tom aktuálním. Tak jsme si říkali, že je třeba napsat takovou malou zprávu, ohlédnutí za rokem 2015, a podělit se s vámi, co se stalo, a co ne. Rok 2015 byl rokem prvním, co jsme spustili náš web! Plní dobré nálady a hlavně entuziasmu jsme do toho skočili po hlavě. Samozřejmě, žádné zkušenosti, ale velká láska k hudbě a všem věcem, které jsou s ní spjaty. Trošku nervozity a velká očekávání, jak to bude fungovat, a kolik návštěvníků/fanoušků budeme mít. No, realita byla úplně někde jinde. Nebudete věřit, že první dny byla "kolize" s realitou, a že jsme si dávali za cíl, abychom měli alespoň 20 návštěvníků na webu. Strašné číslo, ale neodradilo nás od našeho pionýrského cíle dobýt "divoký západ za jakoukoliv cenu". Nic jiného než tvrdá práce, zajímavé články, aktuality které jsou aktuální více než jinde, "masáž" na sociálních sítích, a pomalu se zvětšovala armáda našich čtenářů a sledovatelů. Jistě, velké problémy s webem, učení za pochodu, kolikrát nefungovalo vkládání, ale nic nás neodrazovalo. Návštěvnost stoupala a konec roku jsme vyprovodili s 24 tisíci návštěv, žádné zázračné číslo, ale jsme nesmírně rádi, kam jsme se posunuli, a hlavně jsme vděčni vám, kteří jste se podíleli na tomto čísle.
I nadále jsme jezdili po koncertech a psali reporty a zážitky z daných cest. Takže jsme navštívili kultovní bar Raibow a Whisky Go Go v Los Angeles, o kterém jsme napsali pár slov, a vytvořili naše první video, cesta nás taktéž zavedla do Las Vegas, kde jsme se zúčastnili koncertu Jorney a report byl záhy na světě, za legendárním Lemmym a jeho Motorheadem jsme jeli do Hamburgu a také měli možnost ho ještě jednou vidět na asi největší heavy metal party na světě, na MotorBoatu, kde jsme si pokecali se Slayer, Antrax, Suicidal Tendencies, Crobot a spoustou dalších kapel a kapelníků. Samozřejmě, skoro žádný větší koncert v Praze a okolí nemohl být bez nás, což jste mohli celý rok sledovat skrze reportáže, které jsme psali. Společně s psaním na webu jsme začali psát knížku, které jsme dali pracovní název "My Life with Lemmy" a dokončili jsme ji před pár dny, teď se připravují korektury, překlad do angličtiny, fotky, a když vše dopadne dobře, budete si ji moci koupit v roce Druhém. A když jsme u toho kupování, spustili jsme i e-shop, který zatím prožívá velice špatné období, ale veškerý ten čas jsme využili a naučili se, jak to má fungovat, co je vše zapotřebí atd., a doufáme, že se brzy dočkáme nové formy a hlavně nových produktů. Věřím, že se vám budou líbit. Další z úspěchů je navázání spolupráce s Hard Rock Cafe a s regionální televizí RTM, čehož si můžete všimnout, protože její loga a odkazy jsou na naší stránce ve formě banneru. Když už jsme u bannerů, také jsme v průběhu roku poskytli prostor malým, novězačínajícím kapelám z naší kotliny Wotchi, X-Core, Bogota System, a snad jsme jim trošku pomohli. A že se chceme i nadále věnovat "malé české scéně" je jednoznačné, dokonce plánujeme ještě větší důraz tímto směrem. Takže nic snadného, nic jednoduchého, ale přežili jsme, a věřím, že jsme se spoustu věcí naučili, abychom byli v roce Druhém ještě lepší a zajímavější pro vás. Nás to baví, jsme rádi, když můžeme psát o muzice, nesmírně jsme šťastní, když nám "lajkujete" článek, a úplně u vytržení, když ten článek ještě sdílíte. Věřím, že jsme udělali dost dobrých a hezkých článků, také si uvědomujeme, kolik chyb a průserů jsme také vyprodukovali, a proto bych vás na závěr tohoto článku požádal: jestli máte čas, chuť, napište nám, co se vám nelíbí, co byste chtěli vidět, přečíst, co vám vadí, a zkuste být aktivním členem naší DZANovské rodiny. Věřte, že nebudete litovat.

 

Rok 2016

 

Ta pravá jízda začíná...